Thursday, January 21, 2010

The Relation of the Baltic Languages to Illyrian and Concerning the Parallels Between Baltic and Ancient Balkan Languages

Table of Contents for the Scan of the Main Pages of the Book:
The Relation of the Baltic Languages to Illyrian
by Andis Kaulins Copyright © 1980 by Andis Kaulins
including
Concerning the Parallels Between Baltic and Ancient Balkan Languages
by A. Breidaks Copyright © 1980 by A. Breidaks
in the authorized English translation by Andis Kaulins
original title "Par Baltu un Seno Balkanu Valodu Paralelem"
in PSR Zinatnu Akademijas Vestis, 1977, No. 3 (356), pp. 88-98

TABLE OF CONTENTS


Page iv..............Arthur Schopenhauer, The Essays
Page vi...............Sir Francis Bacon, Novum Organum
Page vii...............Table of Contents for The Relation of the Baltic Languages to Illyrian
Page xii..............Omar Khayyam, The Rubaiyat
Page xiii..............Acknowledgement, Anton Mayer, Die Sprache der alten Illyrier
Page xiv..............J.D. Bernal, The World, The Flesh & the Devil
Page xv..............Introduction, Mayer on the relation of Baltic to Illyrian: "am deutlichsten wahrnehmbar sind die [Berührungen] mit dem Baltischen

Page xvii..... The Baltic Etymology of Illyrian Terms
Page 1..... A- ABSURA ADIAVUM ODIABO
Page 2..... ADRA ADRIS ADRIA ADRIAS ADRION AGRINIUS AGRINION AGRAICI AGRUVIUM
Page 3..... AIA AEMATIS AENONA AETOR AKRISIOS ACUMINCUM
Page 4..... ALBANOI ALBANUM ALBION ALBONA ALETA ALETINI ALEVA ALICA ALISCAE ALMAS
Page 5..... AMANTIA APAS APIS APLUDUS ARNISSA
Page 6..... ARTAS ARVIATES ARVUS ASAMUM ATISUS AU
Page 7..... AUDA AURUPIUM AUSANCALIO AUTARIATAE AUDARISTENSES
Page 8..... AZALI BALETIUM BALICANS BALEZO BALOIA BALLAIOS BANTIA BARDUS BARDULIS BARCINUS BARZANITES
Page 9..... BASSANIA BASSIANA BAZ BATONIS BATONI BENNUS BERZ BARZ BRIZ
Page 10..... BEUZ BAUZ BUZ BRINDIA BULINI DABALUS
Page 11..... DALMANA DALMATAS ADALMANAM DAULIA DALMATIUS DELMATAE
Page 12..... DERETINI DERINI DIDAS DIDIUS DITEIUS DITIONES DITIUS DOBERIS
Page 13..... DRAUDACUM DREBELAOS EPETINUS EPETINAE EPETIUM ERCUNIATES
Page 14..... ERRAONIS GABALIUM GALAPOS GEDATE GENOAIOI GENTIUS GENUSUS GERMANUS GERMINI GERULATA GERULAITIS
Page 15..... GLINDITIONES GALINDIANS CHAON CHAONIA IPPASINOI HIPPIUS ILLYRII ILLEIOI
Page 16..... JADER JADIA TITIAE IADIAE TAUTA TEUTONS TEUTONEN
Page 17..... JARITUS IAULETIS IAVIDUS ICA IONIOS
Page 18..... IORICO IORON IOVALIA PAGUS IOVISTA IRA IRIA KABALETUS
Page 19..... KAKALIA CUCCONAE KALAS CALAS CAMBA CAMUM CAMPONA CANDAVIA
Page 20..... CARAVANTIUS
Page 21..... CARRODONUM DAROUSADION CATARUM
Page 22..... KAULIKOI CAULICI
Page 23..... CELENA
Page 24..... KELUDNOS KERKETION KERKINA KERKURA KERKURES KERTISSA
Page 25..... CEUNUS CINVA CISSA
Page 26..... CITIUS CLAUSAL KOPAINA KREPA
Page 27..... KUDRAI
Page 28..... KUTNOI COTINI LABEATES LABORES LABRICUS LADII
Page 29..... Latvians, Lithuanians, Lydians, Lykians, Lacedominans
Page 31..... MADENA
Page 32..... MAZAIOI MAZINA MELITE MELETA MELITOUSA MELLITIS MELLITO MELLITUS
Page 33..... MENTORES MESSAPION MESSIANUS MESSILLA MESSIUS MESSOR MIKULOS
Page 34..... MOLOSSOI MONOUNIOS MUCCURUM MURSA
Page 35..... MUTELUS MUTILOS NAISSUS NARESI NARESTINI NARONE NARRONA NAURTIUM NERATE NERITANUS
Page 36..... NEDINUM NEDITAS NESTOS
Page 37..... NETABIO NETABIUM NIKIA NICIA NORAKOS
Page 38..... NOUTRIA ANA OHTHH ICER
Page 39..... OLYMPE
Page 40..... O-
Page 41..... PAIONES
Page 42..... PAMODUS PANES PENENTIS PANTADIENUS PAZINATES PELAGONES
Page 43..... PELSONIAE PLADOMENUS PLANUS PLUVINNA
Page 44..... POETOVIONEM POSAULJO POTISUS PREVALIS PRAVAI PRIVO PREVO RAGUSIUM
Page 45..... RIDER RUDINI SABBONIS SABULINTHOS SALDIS SALINA SALONA SARDOS
Page 46..... SARMINIUM SELLOI SELIO SELIONI
Page 47..... SENIA SENISTA SENTONA SERAPILLI SYRAPILLI SESARETHOS SESTUS SESTO
Page 48..... SETUIA SEROTA SIROTE SIDRINOS SIDRONA SCARDONA SCARDONIS SKERDILAIDAS
Page 49..... SCERVIADUS SCIRTARI SKORTIOI SKIRTIOS SKIRTONES SKODRA SCODRIS SCODRA
Page 50..... SCUPI SKOUPOI SOLA SOLENTA STANECL
Page 51..... STOBI STRIDONIS STUBERRA STULPI SURUS SURINUS
Page 52..... TAULANTIOI CHELIDONIOI DUDONA TEMEIA TEMUS TEMANS
Page 53..... TEUTA TEUDA TEUTMEITIS TEUTICUS TAUTANTUM TAUTA TERGITIO THANA
Page 54..... TILURIO TIMACUS TITUS TRALLIA TRIBALLI TRIO TRITANER TRITANO TRITOS
Page 55..... TROSIUS TROSA TURRES ULCINIUM ULCIRUS ULCISIA ULCUDIUS URBATE URBANUS
Page 56..... USCANA VALCO VANDANO VARDAEI
Page 57..... VARRO VARRONI VARRONIS VARONIS VEDULIA VENETI
Page 58..... VOLSETIS VOLSIMUS VOLSO VOLSUS VOLTIMESIS VOLTISA ZANATIS ZENTA ZUNUS

Page 60..... Illyrian Grammar


Page 63..... A. Breidaks, Baltic and Balkan Language Parallels
Page 64..... Hydronymy
Page 65..... Atasa (Atasha) Atese Athesis Adidze Berza Berzaunica Berze Bersin Bersamae Bersovia
Page 66..... Bolupe Bolva Bolvupe Balupe Balupis Balowe Balta Bolia Bolentia
Page 67..... Dzilauna Gilija Gilupis Gilis Gilwe Gilpil Gildoba Dzyrla Dzirupe Girale Giridavenses Istra
Page 68..... Jasa Jasi Jas Iasae Kiudalova Kudupe Kudabale Cuda (Celtic)
Page 69..... Kolupa Calabaeus
Page 70..... Kura Kira Curicum Curica Curici Lisina Lissus Lissum
Page 71..... Lyuza Luzena Luza Lauza Leusinium Leusaba Ludza Luga
Page 72..... Malta Maltys Malontina Malontum Meleta

Page 73..... Narata Nereta Nerate Neretum Opsys Opsa Apse
Page 74..... Osyuna Assun Osa Apsus Pokratina Kratis
Page 75..... Pukle Poukla Peucinian Peucetii Saipeita Sipis Siparis Sipa Sippia Sipo
Page 76..... Sareja Sarja Saria Seria Sirmium Sarnus Sera Sara
Page 77..... Savanka Savite Sava Savus Savos Skujatna Skuja Strauja Strewe Stravianae
Page 78..... Vysnova Viesiete Visa
Page 80..... Footnotes of A. Breidaks to the above Baltic and Balkan Language Parallels
Page 84..... Abbreviations of sources, as used by A. Breidaks in the text